LEEFTIJDSCONTROLE


Met het sluiten van dit venster bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons aanbod, nieuwigheden en promoties.
Logo
Winkelwagen   0

Privacy en Cookie Policy

Privacyverklaring Online Shop

Wij danken u voor uw bezoek aan onze online shop en voor uw interesse in onze producten. Hooch wil dat u makkelijk de website kunt navigeren en dat u zich geen zorgen moet maken over de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij willen u graag informeren over welke persoonsgegevens we opvragen, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u hebt.
Volgens art. 4 punt 1 van de AVG wordt onder persoonsgegevens verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Een kort overzicht

Wij nemen de gegevensbescherming bijzonder ernstig en dat geldt natuurlijk ook voor uw persoonsgegevens die we opvragen, gebruiken en verwerken bij het gebruik van onze online shop.
Geldig vanaf 25 mei 2018.

  • Belangrijke contactgegevens voor ons als verantwoordelijke instantie: (zie hieronder A I)
  • Categorieën van gegevens:

Wij verwerken in het bijzonder de volgende categorieën van persoonsgegevens over u:
– transactiegegevens bij aankopen via de online shop,
– communicatiegegevens die bij het gebruik van webformulieren worden opgevraagd,
– technische gegevens van uw toestel die bij het oproepen van onze website worden opgevraagd,
– pseudonieme gegevens in het kader van webanalyse-tools

Deze gegevens stelt u deels meteen ter beschikking (bv. bij uw aankoop) en deels registreren we deze gegevens automatisch (bv. bij het bezoeken van onze e-shop).

  • Verwerkingsdoeleinden

We verwerken uw gegevens voornamelijk om de diensten uit te voeren die samenhangen met uw aankoop via onze online shop, alsook voor analysedoeleinden, met als doel om onze diensten voortdurend aan te passen en een optimale shopervaring voor u mogelijk te maken.

  • Wettelijke basis

De verwerking van uw gegevens is vooral noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst die u via de online shop met ons hebt gesloten en voor de opvolging van onze gerechtvaardigde belangen.
Telkens als de wet een toestemming vereist, verzoeken wij u om ons deze toestemming te geven.

  • Bewaartermijn van uw gegevens

We verwerken en bewaren uw gegevens in principe voor de duur van onze contractuele relatie, alsook voor het bereiken van de doeleinden die samenhangen met de betreffende verwerking. Indien de wet het voorschrijft, worden bepaalde persoonsgegevens ook voor een langere termijn bewaard.

  • Uw rechten m.b.t. gegevensbescherming, in het bijzonder uw recht op herroeping (zie C hieronder)

Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook uw rechten m.b.t. de bescherming van uw gegevens laten gelden. Wij willen u in het bijzonder wijzen op uw recht op herroeping:

Indien er bepaalde redenen zijn die betrekking hebben op uw specifieke situatie, hebt u het recht om de verwerking van uw gegevens te herroepen, als wij de rechtmatigheid van de gegevensverwerking met een belangenafweging motiveren of als de gegevensverwerking te maken heeft met profilering of direct marketing. In principe zullen we uw gegevens in dat geval niet meer verwerken.


A. Algemene informatie

I. Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de online shop in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsook andere gegevensbeschermingsbepalingen is:
PP Drinks bvba
Grote Markt 21
3800 Sint-Truiden
Telefoon: 011 766 110
E-mail: info@ppdrinks.be
II. Contactgegevens functionaris voor de gegevensbescherming
Onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u via peter@ppdrinks.be
bereiken.
B. Gegevensverwerkingsprocessen
I. Beschikbaarstelling van de website
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Bij louter informatief gebruik van onze website, dus als u zich niet aanmeldt of ons geen informatie op een andere manier doorgeeft, registreren we alleen de persoonsgegevens, die uw browser aan onze server bij het oproepen van onze website doorgeeft:
• IP-adres (eventueel in een anonieme, verkorte vorm)
• Datum en tijdstip van de aanvraag,
• Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT),
• Inhoud van de aanvraag (concrete pagina),
• Toegangsstatus/HTTP-statuscode,
• Elke overgedragen gegevenshoeveelheid,
• Website, waarvan de aanvraag komt,
• Browsertype,
• Besturingssysteem en zijn interface,
• Taal en versie van de browsersoftware.
De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem bewaard. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker bewaard. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden apart bewaard van alle door een betrokken persoon doorgegeven persoonsgegevens.
2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de tijdelijke bewaring van de gegevens is art. 6 lid 1 punt f AVG.
3. Doel van de gegevensverwerking
Als u onze website wil bekijken, registreren we de onder punt 1 vermelde gegevens omdat ze technisch vereist zijn om onze website aan u te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid van het systeem te garanderen. De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien gebruiken we de gegevens voor de optimalisatie van de website en voor de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigde belang in de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.
4. Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het behalen van het doel van hun registratie niet meer nodig zijn. In het geval van de registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dit het geval, wanneer de betreffende sessie is beëindigd, wat betekent dat u onze website hebt verlaten.
5. Mogelijkheid op herroeping en wissing
De registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en het bewaren van de gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de functionaliteit van de website. Hierbij bestaat er voor de gebruiker geen mogelijkheid op herroeping.
II. Gebruik van cookies
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Wij willen onze diensten ook in de toekomst zoveel mogelijk personaliseren en voortdurend verbeteren om u interessante informatie en een aangename shopervaring te kunnen bieden. Daarom maken we deels gebruik van cookies. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen en waardoor de partij die het cookie plaatst (hier door ons), bepaalde informatie ontvangt. Zo een cookie bevat een typische tekenvolgorde die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt als de website opnieuw wordt bezocht. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Als u geen cookies wil ontvangen, kunt u dit via de instellingen van uw internetbrowser configureren. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde cookies noodzakelijk zijn om alle functies van onze website te kunnen gebruiken.
Wij gebruiken zowel zogenaamde sessie cookies, die alleen voor de duur van een online bezoek worden gebruikt, alsook cookies die voor een langere periode worden gebruikt. Langdurige cookies worden voornamelijk gebruikt om u als klant permanent terugkerende instellingen in de online shop ter beschikking te kunnen stellen, zoals persoonlijk op u afgestemde informatie om uw gebruiksgemak te verbeteren en u aanbiedingen te kunnen tonen die op uw voorafgaand koopgedrag zijn afgestemd.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:
• Tijdelijke cookies (bv. sessie cookies) (zie a)
• Permanente cookies (zie b).
a) Tijdelijke cookies
Tijdelijke cookies – waartoe in het bijzonder zogenaamde sessie cookies behoren – worden doorgaans automatisch verwijderd als u de browser sluit of een sessie verlopen is. Deze cookies bewaren een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan dezelfde sessie kunnen worden gelinkt. Daardoor kan uw computer worden geïdentificeerd wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessie cookies worden doorgaans verwijderd wanneer u uitlogt of het browserscherm afsluit. In sessie-cookies worden de volgende bestanden opgeslagen en overgedragen:
• Eventuele login-gegevens
• Bezoekers-ID
• Tijdstempel met start en einde van de huidige sessie.
b) Permanente cookies
Permanente cookies worden automatisch na een bepaald termijn verwijderd, die kan verschillen van cookie tot cookie. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser op elk moment zelf verwijderen of deactiveren. Voor de persoonlijke vormgeving alsook de optimalisatie van onze website worden gegevens geregistreerd en bewaard en worden ook gebruikersprofielen op basis van deze gegevens aangemaakt onder pseudoniemen. Gebruikersprofielen worden echter zonder de expliciete toestemming van de bezoeker niet gecombineerd met de gegevens die bij de drager van het pseudoniem horen. Bij een bezoek aan onze website worden de gebruikers door een infobanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en naar deze privacyverklaring verwezen.
Cookies die door Hooch worden gebruikt:
FORM_KEY
Bewaard een willekeurig aangemaakte sleutel om nagemaakte verzoeken te voorkomen.
PHPSESSID
Uw sessie-id op de server
GUEST-VIEW
Laat toe om gasten hun bestellingen te zien en op te slaan.
PERSISTENT_SHOPPING_CART
Een link naar informatie over uw winkelmandje en kijk-geschiedenis als u naar dit gevraagd heeft.
STF
Informatie op produkten dat u heeft ge-emailed naar vrienden.
STORE         
De winkelaanzicht en/of taal dat u gekozen heeft indien van toepassing.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Geeft aan wanneer een klant toestemming heeft gegeven om cookies te gebruiken.
MAGE-CACHE-SESSID
MAGE-CACHE-STORAGE
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION
MAGE-CACHE-TIMEOUT
SECTION-DATA-IDS
PRIVATE_CONTENT_VERSION
X-MAGENTO-VARY
Maakt het cachen mogelijk van de inhoud op de browser om pagina’s sneller te laden.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION
MAGE-TRANSLATION-STORAGE
Maakt het mogeijk om inhoud te vertalen naar andere talen.

2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens via het gebruik van cookies is art. 6 lid 1 punt f AVG.
3. Doel van de gegevensverwerking
Tijdelijke cookies worden toegepast om het gebruik van onze website voor de individuele gebruiker te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van webpagina’s opnieuw wordt herkend. Zo worden tijdelijke cookies voor de functionaliteit van het winkelmandje, de overname van de taalinstellingen en het onthouden van zoektermen gebruikt.
We gebruiken permanente analysecookies om de kwaliteit van onze website en zijn inhoud te verbeteren. Door de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod blijven optimaliseren.
Zonder uw toestemming gebeurt de registratie van analysegegevens alleen op basis van een anonieme of pseudonieme manier. Wij kunnen hierdoor uw identiteit niet herkennen. Daarom ligt voor deze doeleinden ons gerechtvaardigd belang eveneens in de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.
4. Bewaartermijn, mogelijkheid op herroeping en verwijdering
Cookies worden op uw computer bewaard en door deze aan onze website overgedragen. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te veranderen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren.
Gelieve er rekening mee te houden dat u uw browser zodanig kunt instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat u zelf over de aanvaarding of de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen beslist of ze ook volledig kunt weigeren. De manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd, verschilt van browser tot browser. Dit is in het hulpmenu van elke browser beschreven, waarin u kunt lezen hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browser via de onderstaande links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html
Gelieve er rekening mee te houden dat het niet aanvaarden van cookies de functionaliteit van onze website kan beperken.
III. Gegevensverwerking bij het gebruik van onze online shop
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
a) Aankoop in de online shop
Als u iets koopt in de online shop, kunnen uw volgende persoonsgegevens worden opgevraagd, verwerkt en gebruikt om uw bestelling te kunnen afhandelen:
• naam,
• voornaam,
• titel,
• factuur- en leveradres,
• e-mailadres,
• telefoonnummer (optioneel),
• geboortedatum,
• klantnummer,
• betalingsgegevens
(„Kundenstammdaten“).
Uw gegevens worden bij overdracht aan ons door de meest recente, technische veiligheidsstandaard, een zogenaamde SSL encryptie(SSL = Secure Socket Layer) versleuteld.
Om de beste service voor onze klanten te garanderen, delen we uw persoonsgegevens binnen het wettelijk toegestane kader met andere bedrijven, die we als verwerkende partij hebben aangesteld, uitsluitend in de mate die nodig is om de overeenkomst uit te voeren en alleen in de daarvoor noodzakelijke omvang en daarbij zorgen we er altijd voor dat uw gegevens enkel volgens onze instructies worden verwerkt.

b) Verhinderen en herkennen van misbruik
Bij een bezoek aan onze online shop wordt automatisch gecontroleerd of er aanwijzingen zijn die aangeven dat misbruik van onze online shop mogelijk is. Dit gebeurt enerzijds door middel van de gegevens van de verkoopovereenkomst (bv. gekocht product, naam, postadres, e-mailadres, leveradres, betaalmethode en de laatste cijfers van uw kaartnummer). En anderzijds door middel van een bezoekers-ID, die telkens anonieme controlegegevens van uw gebruikte apparaten kan bevatten (bv. beeldschermresolutie of de versie van het besturingssysteem) en over uw apparaten die met een bepaalde waarschijnlijkheid bij verdere bezoeken kunnen worden geïdentificeerd. Voor deze controle gebruiken we dienstverleners als verwerkers. Het IP-adres dat voor de aanmaak van de bezoekers-ID werd overgedragen, wordt niet gebruikt voor profilering en wordt meteen ingekort zodat het niet meer mogelijk is om het terug te leiden tot een specifieke persoon. Uw gegevens die voor de afhandeling van de verkoopovereenkomst dienen, worden met een sleutel die alleen wij kennen met de modernste technologie versleuteld, zodat het voor de dienstverlener niet meer mogelijk is om de gegevens terug te leiden tot een specifieke persoon. Als er een vermoeden is van misbruik, controleert een medewerker van ons team de beoordeling en de daarvoor onderliggende aanwijzingen. Als het sluiten van een overeenkomst wordt geweigerd, delen we dit aan u mee en geven we u ook – op aanvraag – info over de belangrijkste redenen voor de beslissing. In dat geval kunt u uw standpunt via info@hooch.be meedelen. De beslissing zal dan nog eens door een medewerker van ons team worden gecontroleerd. Uw bezoekers-ID wordt na vijf maanden verwijderd.
c) Betaalmethoden
Voor de betaling in onze online shop vragen we bepaalde persoonsgegevens bij u op om de betaling af te handelen.
Wij werken met Mollie B.V. om de elektronische betalingen af te handelen. Meer info vindt u op https://www.mollie.com
2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
a) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in het kader van aankopen en het aankoopproces in onze online shop is art. 6 lid 1 punt b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

a) Uw persoonsgegevens die we in het kader van uw gebruik van onze online shop ontvangen, gebruiken we voor de verwerking en afhandeling van de koopovereenkomsten die in de online shop zijn gesloten alsook voor de dienstverlening en advisering aan onze klanten. Bovendien gebruiken we uw persoonsgegevens ook om de rechten te laten gelden die voortvloeien uit de met u afgesloten of tot stand gekomen koopovereenkomsten.

4. Bewaartermijn
Wij verwerken en bewaren uw gegevens doorgaans voor de duur van onze overeenkomst. Dit omvat ook de totstandkoming van een overeenkomst (precontractuele relatie).
V. Contactformulier, chat en e-mailgegevens, melding van storingen
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website stellen we o.a. een contactformulier, een e-mailadres alsmede een telefoonnummer om storingen te melden ter beschikking. Verder hebt u ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via diverse social mediakanalen (Facebook, Instagram). Dit geeft u de mogelijkheid om rechtstreeks contact met onze klantendienst op te nemen. Als u via het beschikbare contactformulier op onze websites, e-mail, telefoon, om storingen te melden of via social mediakanalen contact met ons opneemt en info over uw bestellingen of uw klantstatus wil opvragen, is het voor een goede verwerking van uw aanvraag eventueel noodzakelijk dat u ons bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bestel- of factuurnummer doorgeeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor de verificatie en verwerking van uw aanvraag gebruikt. Voor het geval dat u via een social mediakanaal met ons contact opneemt, willen we u erop wijzen dat deze kanalen geen eigendom zijn van Hooch en dat Hooch hierop ook geen invloed heeft. De bescherming en de vertrouwelijkheid van de gegevens die via de betreffende social mediakanalen aan ons ter beschikking worden gesteld, kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Voor vragen over de gegevensbescherming dient u zich te richten tot de beheerder en eigenaar van het betreffende social mediakanaal.
In deze context worden geen gegevens met derden gedeeld. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.
2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens, die u naar aanleiding van uw aanvraag ter beschikking stelt, is art. 6 lid 1 punt f AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking te vinden in art. 6 lid 1 punt b AVG.
3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens via het betreffende contactkanaal dient voor ons alleen om uw aanvraag af te handelen en uw verzoek te verwerken. Hierin ligt ook het noodzakelijk gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de gegevens.
De overige persoonsgegevens die tijdens de conversatie worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te vermijden en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.
4. Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het behalen van het doel van hun registratie niet meer nodig zijn. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verstuurd, is dit het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker is afgewerkt. De conversatie is afgewerkt als uit de omstandigheden blijkt dat het betreffende onderwerp als afgesloten wordt beschouwd. Onder bepaalde omstandigheden moeten we bepaalde persoonsgegevens uit de gevoerde communicatie toch voor een langer termijn bewaren (bv. als bewijsmateriaal, indien in de conversatie afspraken over verrichte aankopen werden gemaakt, beslissingen over coulance door Hooch, afspraken over betalingen en garantieclaims, enz.).
De bijkomende persoonsgegevens die tijdens de conversatie werden opgevraagd, worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.
C. Rechten van de betrokkene
Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw privacyrechten tegenover Hooch laten gelden:
• Recht op herroeping van de toestemming: als u voor bepaalde soorten van verwerkingsactiviteiten uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming op elk moment met effect voor de toekomst herroepen. Deze herroeping vermindert echter niet de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor de intrekking van uw toestemming of voor zover de verwerking via een andere juridische grondslag kan worden gerechtvaardigd.
• Recht op inzage: zo hebt u het recht om van ons informatie te krijgen over uw gegevens die we hebben bewaard volgens de bepalingen van art. 15 AVG (eventueel met beperkingen volgens art. 34 BDSG).
• Recht op rectificatie: naar aanleiding van uw aanvraag zullen we de over u bewaarde gegevens volgens art. 16 AVG corrigeren, indien deze ontoereikend of foutief zijn.
• Recht op wissing: indien u het wenst, zullen we uw gegevens volgens de bepalingen van art. 17 AVG verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met andere wettelijke regels (bv. wettelijk verplichte bewaartermijnen of de beperkingen volgens art. 35 BDSG) of een doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van onze kant (bv. Voor de verdedigingen van onze rechten en claims).
• Recht op beperking van de verwerking: rekening houdend met de bepalingen in art. 18 AVG kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken.


Recht van bezwaar: verder kunt u tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar maken volgens art. 21 AVG. Dit recht van bezwaar geldt bij de aanwezigheid van bepaalde redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien en alleen voor de verwerking van gegevens, waarvan de rechtmatigheid op een belangenafweging berust, zoals bij profilering of direct marketing doeleinden. We zullen uw gegevens in dit geval niet meer verwerken, tenzij we van rechtswege gemachtigd zijn om uw bezwaar te verwerpen. Een bezwaar tegen direct marketing, inclusief profilering, is echter dwingend voor ons en we mogen uw gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.
Indien u uw toestemming hebt gegeven voor direct marketing en deze direct marketing niet meer wil ontvangen, moet u uw toestemming herroepen.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt eveneens het recht om uw gegevens volgens de bepalingen van art. 20 AVG in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen of ze aan een derde partij door te geven.
• Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: verder hebt u het recht om klacht in te dienen bij elke bevoegde, toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). Wij raden u in elk geval aan om uw bezwaar eerst in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming, zodat we uw verzoek zo snel mogelijk en klantgericht kunnen oplossen.
Voor een vlotte verwerking vragen we u om uw aanvragen omtrent de uitoefening van uw rechten schriftelijk naar het volgende adres te sturen of rechtstreeks naar onze functionaris voor gegevensbescherming.
PP Drinks bvba
Grote Markt 21
3800 Sint-Truiden
peter@ppdrinks.be
D. Overige
I. Bestaan van een geautomatiseerde individuele besluitvorming (waaronder profilering)
Wij gebruiken geen puur geautomatiseerde, individuele besluitvormingsprocedure volgens artikel 22 AVG. Indien we zo’n procedure in de toekomst bij individuele gevallen toch zouden gebruiken, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren, voor zover dit door de wet vereist is.
II. Omvang van uw plichten om uw gegevens ter beschikking te stellen
U hoeft alleen de gegevens ter beschikking te stellen, die voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst of voor een precontractuele relatie met ons noodzakelijk zijn of waarvoor we wettelijk verplicht zijn. Zonder deze gegevens zullen we doorgaans niet in staat zijn om een contract te sluiten of deze verder uit te voeren. Deze kan ook later in het kader van de overeenkomst betrekking hebben op noodzakelijke gegevens. Als we daarbovenop gegevens van u opvragen, zal u over de vrijwilligheid van de aangifte afzonderlijk worden geïnformeerd.